Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: GA420

Klimaatverandering

Klimaatverandering
Cursuscode: GA420

Deze lezing brengt de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld, evenals maatregelen om de effecten daarvan tegen te gaan. Het streven naar klimaatneutraliteit en de internationale aanpak komen aan de orde. Oplossingen via slimme onderzoeksprojecten voor klimaatvoorspellingen,  bestrijding van vervuiling, water- en bosbeheer worden uitgelicht. Tevens hoe de omgang met schaarste mogelijk gestalte krijgt via technologische oplossingen voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en een duurzaam grondstoffenbeleid. Deze presentatie bevat onder meer video’s over lopende onderzoeksprojecten om maatregelen tegen klimaatverandering en voor milieutransitie gestalte te geven. Hoe zorgen we voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en het veiligstellen van grondstoffen?

Dit is de tweede van drie lezingen over Europese oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, maar is ook prima apart te volgen. De andere lezingen zijn:
7 april: Energietransitie: Veilige, schone en efficiënte energie: hoe kunnen wij omgaan met deze uitdaging?
21 april: Voedselzekerheid, landbouw en plattelandsontwikkeling. Hoe kan kennis bijdragen aan oplossingen voor voedselveiligheid, duurzame landbouw en een vitaal platteland?

Woensdag 14 april 2021
1 lezing van 3 uur aanvangstijd 19:00
Prijs: € 29,00
Dhr. drs. W. (Walter) Pfeil
19:00 - 22:00
Inschrijving geopend >
drs. W. (Walter) Pfeil
drs. W. (Walter) Pfeil
Drs. W. Pfeil (1959)) is Europa-deskundige en bijna 40 jaar betrokken bij onderzoek naar de Europese samenwerking. Hij heeft onder andere het Europese industriebeleid, onderzoek en technologische ontwikkeling in kaart gebracht. Hij verzorgt sinds 2004 lezingen over de Unie en is momenteel verbonden aan Stichting EURED, EU Research en Educatie.