Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: GA419

Energietransitie

Energietransitie
Cursuscode: GA419

De zekerheid van energievoorziening komt aan bod, inclusief de door de diverse organisaties aangedragen oplossingen voor beheer, stabilisering van energienetwerken en het vormgeven van de markt. De allernieuwste technologische oplossingen voor duurzame energie en besparing worden belicht vanuit verschillende energiedragers. Slimme toepassingen worden in beeld gebracht voor het verhogen van energie-efficiëntie, opslag en koolstoftransitie.
De presentatie bevat onder meer video’s over lopende onderzoeksprojecten om de energietransitie gestalte te geven.

Dit is de eerste van drie lezingen over Europese oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, maar is ook prima apart te volgen. De andere lezingen zijn:
14 april: Klimaatverandering: De Klimaat en Milieu Uitdaging: hoe kennis deze mondiale problemen kan helpen oplossen.
21 april: Voedselzekerheid, landbouw en plattelandsontwikkeling. Hoe kan kennis bijdragen aan oplossingen voor voedselveiligheid, duurzame landbouw en een vitaal platteland?

Woensdag 7 april 2021
1 lezing van 3 uur aanvangstijd 19:00
Prijs: € 29,00
Dhr. drs. W. (Walter) Pfeil
19:00 - 22:00
Inschrijving geopend >
drs. W. (Walter) Pfeil
drs. W. (Walter) Pfeil
Drs. W. Pfeil (1959)) is Europa-deskundige en bijna 40 jaar betrokken bij onderzoek naar de Europese samenwerking. Hij heeft onder andere het Europese industriebeleid, onderzoek en technologische ontwikkeling in kaart gebracht. Hij verzorgt sinds 2004 lezingen over de Unie en is momenteel verbonden aan Stichting EURED, EU Research en Educatie.